social enterprise

Kenmerken Social Enterprise

Sociaal ondernemers ondernemen om de wereld te verbeteren. Het zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu. Internationaal is de Social Enterprise een begrip en een groeiend fenomeen. Social Enterprise NL hanteert de volgende (Europese) definitie:

  1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first!
  2. Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
  3. Is financieel zelfvoorzienend gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies;
  4. Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:
  5. Winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie, het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk;
  6. Bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen;
  7. Fair naar iedereen;
  8. Bewust van haar ecologische voetafdruk;
  9. Is transparant.

Geld als middel, impact het doel

Social Enterprises zijn organisaties die dezelfde doelstellingen kennen als goede doelen, maar hanteren tegelijkertijd de managementprincipes van de private sector, inclusief de behoefte om te groeien en de mogelijkheid om een redelijk financieel rendement te behalen. Een social enterprise is net als elke andere onderneming: het bedrijf levert een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken, namelijk het creëren van maatschappelijke impact.