Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Te Gast In met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Te Gast In aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Te Gast In.

Te Gast In behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Te Gast In.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

We respecteren je privacy en zien het als onze plicht om de persoonlijke gegevens die je met ons wilt delen te beschermen. De gegevens zullen in geen geval aan derden aangeboden of verkocht worden.Je registratie gegevens worden enkel gebruikt om het gekochte product  te personaliseren, toe te sturen en  te verbeteren. 

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.