Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van Te Gast In en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

In principe maakt het niet uit of er een kopie wordt gemaakt van een gedrukte tekst of van een elektronisch bestand. Voor beide gevallen gelden dezelfde beperkingen betreffende het hergebruik van materiaal. Niemand kan het werk claimen. En niemand mag de inhoud ervan wijzigen of verder verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming, ongeacht wat de technische mogelijkheden zijn.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Te Gast In.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor Te Gast In maar voor het/de desbetreffende individu(en).

 

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.