Algemene Voorwaarden

Informatie Verre Reizen V.O.F hanteert de Algemene voorwaarden zoals die geformuleerd zijn door Thuiswinkel.org (download hier)

Met als aanvulling:

1. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van TE GAST IN en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

2. De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van TE GAST IN.

3.De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor TE GAST IN maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

4. Informatie Verre Reizen vof (IVR)(eigenaar Tegastin.nl) besteedt veel aandacht en zorg aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar produkten. Desondanks aanvaardt  zij geen enkele aansprakelijkheid voor: -de inhoud van, de print en online uitgaven, website  en het eventueel niet goed functioneren van deze website. Ondanks de constante aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

5.Wijzigingen en aanvullingen kunnen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. IVR (tegastin.nl) sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar uitgaven en de website.

6.Op alle producten die worden aangeboden in de webwinkel van Te gast in  is copyrright van toepassing. Voor de aanschaf van de producten dient betaald te worden, of wel een betaalde code ingezet worden.

Digitale publicaties 
7.De inkomsten uit verkoop van de digitale TE GAST IN uitgaven zijn nodig om de serie te kunnen uitgaven. De door u gekochte digitale publicaties zijn dan ook strikt persoonlijk, uitsluitend bedoeld voor  de koper van de uitgave en niet-overdraagbaar.Het is niet toegestaan om uw digitale editie op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of structureel in gebruik te geven aan derden.Het is niet toegestaan de digitale publicatie op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.Zijn er aanwijzigingen dat dit wel gebeurt dan zal IVR juridische stappen zetten. 

Indien u een digitale TE GAST IN uitgave ontvangt terwijl deze niet voor u is bestemd vragen wij u ons hiervan per omgaande te berichten.